karma yoga

Karma pomeni delovanje. Vsaka dejavnost, dihanje, govorjenje, premikanje, vsaka misel in beseda - vse to je karma. Karma obenem pomeni tudi univerzalni zakon vzroka in posledice.

Trenutne razmere so posledica naših preteklih dejanj, sedanja dejanja pa določajo našo prihodnost. Ko to spoznamo, ne krivimo več drugih, temveč prevzamemo odgovornost za vse, kar se nam zgodi.

Poznamo dve vrsti karme:

  • Sakam karma - sebično delovanje
  • Niškam karma - nesebčno delovanje

Sebično razmišljanje in delovanje poglabljata dvojnost razmerja moje - tvoje, nesebičnost pa presega naš mali ego in nas združuje z vsem, kar obstaja. Če ravnamo skladno z niškam karmo, ne ustvarjamo nove karme, temveč se osvobajamo stare. Razumeti, odpustiti, dajati in pomagati so dejanja, so dejanja s katerimi se osvodobimo karme.

 

Dež, drevo, jezero in svetnik so v Indiji simboli nesebičnega darovanja. Dež je blagodejen za vse ljudi, živali in rastline. Drevo ponudi senco vsakomur, ki poišče zavetje pod njegovo krošnjo. Sladke plodove podari vsem, celo tistim, ki vržejo kamen vanj. Jezero je na voljo vsem, saj napoji tako srno kot tigra, svetnik pa daruje svoj blagoslov vsem ljudem, brez razlik.