gyana yoga

Gjana pomeni znanje. Na poti gjana joge spoznavamo resnico na podlagi znanja, vadbe in spoznanja.

Gjana joga temelji na štirih načelih:

  • Viveka - sposobnost razločevanja resničnega od neresničnega, minljivega od večnega,
  • Veragja - odrekanje željam po minljivih zemeljskih dobrinah,
  • Šat Sampatti - šest zakladov gjana joge
  • Mumukštva - nenehno stremljenje po osvoboditvi, samorealizaciji.

Šest zakladov gjana joge, Šat sampatti je:

  • šam - usmerjanje uma in čutil vase,
  • dam - nadzor čutil, izogibanje slabim dejanjem,
  • titikša - vztrajnost, odpravljanje težav,
  • uparati - dvigniti se nad težave, slavo in ponižanje,
  • šraddha - vera in zaupanje svetim spisom in besedam Učitelja,
  • samadhan - stremeti k cilju in se ga zavedati.