V društvu se zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas zaščiteni skladno z veljavno zakonodajo. V ta namen smo oblikovali tudi interna pravila in postopke ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varnosti pri obdelavi osebnih podatkov in uresničevanje pravic posameznikov. 

V tej Politiki o varstvu osebnih podatkov so zbrane vse informacije o obdelavi osebnih podatkov v Društvu Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto, Prešernov trg 8, 8000 Novo Mesto, ki je tudi upravljavec vaših osebnih podatkov: katere osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo in kako jih uporabljamo. Za vsa dodatna vprašanja povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali z uresničevanjem vaših pravic v zvezi z njihovo obdelavo, lahko stopite v stik z nami in nam pišete na elektronski naslov društva: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

 1.      KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO IN KAKO JIH PRIDOBIMO

Osebni podatki, ki jih dobimo od vas, tako da nam jih posredujete na podlagi vaše privolitve, tako da se na spletnem mestu prijavite na prejemanje novic, ali da izpolnite članske obrazce v prostorih našega društva ali pa nam jih pošljete po telefonu, po elektronski pošti ali nam jih kako drugače posredujete. To vključuje informacije, ki jih navedete, ko se včlanite v naše društvo, se prijavite na elektronske novice, in sodelujete oz. se prijavite v drugih aktivnostih in dejavnostih društva, na javnih prireditvah in dogodkih našega društva, kupite društvene izdelke (storitve in blago), ali pa sodelujete v razpravah ali drugih funkcijah socialnega medija na našem spletnem mestu. Podatki, ki nam jih sporočite, lahko vključujejo vaše ime in priimek, naslov, elektronski naslov in telefonsko številko ali številko mobitela, datum in kraj rojstva, vaš status (dijak, študent, brezposeln, upokojenec), lokacija in termin vadbe, ID za DDV, nazive plačanih izdelkov in znesek plačila, datume in vrsto opravljenih usposabljanj in izpitov, potrebnih za poučevanje po sistemu Joga v vsakadnjem življenju in drugih informacij povezanih s tem.

 Naše spletno mesto ne uporablja nobenih piškotkov.

 2.      ZA KAJ UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE

 Osebne podatke, ki nam jih posredujete bomo uporabili:

  • za zaščito naših zakonitih interesov (podatki o članstvu in obveščanje članov o aktivnostih in dejavnostih društva; podatki o izobraževanjih, usposabljanjih in izpitih, potrebnih za poučevanje po sistemu Joga v vsakadnjem življenju; podatki o plačilu izdelkov z namenom zagotavljanja in dokazovanja skladnosti poslovanja z računovodskimi standardi in predpisi na področju davkov; ter zaradi pravnih postopkov oz. dokler so ti mogoči), pod pogojem, da vaši interesi in temeljne pravice ne prevladajo nad njimi;
  • da vam zagotovimo prejemanje elektronskih obvestil in informacije o dejavnostih, aktivnostih, nalogah in ciljih društva, na katere ste se naročili in za izpolnitev vseh drugih obveznosti oz. pogodb, sklenjenih med vami in nami, ki izhajajo iz tega (kot so delavnice, tečaji, seminarji, izobraževanja itd) in spremembah povezanih s tem;

Osebne podatke ne delimo z osebami zunaj organizacije ali drugimi organizacijami in/ali nepooblaščenimi osebami. Z zunanjimi sodelavci, s katerimi sodelujemo za potrebe nemotenega poslovanja (pomoč pri organizaciji dejavnostih in aktivnostih društva in poslovni partnerji oz. ponudniki izdelkov), imamo sklenjene pogodbe v skladu z zakonodajo, našimi internimi pravili in postopki, in z ustreznimi varovalkami za varovanje osebnih podatkov. Zunanji sodelavci lahko vaše osebne podatke uporabijo le za s pogodbo določene namene in v skadu z našimi navodili.

 3.      KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Osebne podatke, pridobljene za izpolnitev naših zakonitih obveznosti, za namene sklepanja in izvajanja pogodbenih obveznosti, hranimo deset let po prenehanju pogodbe oz. deset let po koncu obdelave osebnih podatkov oz. deset let po zaključku sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti. Druge osebne podatke hranimo do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebne podatke, ki se obdelujejo na le podlagi vaše privolitve, hranimo pet let od preklica vaše privolitve, razen če prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine, ko se podatki obdelujejo le do preklica privolitve.

4.      KJE HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Osebni podatki, ki jih zberemo od vas, bodo odelovani in hranjeni znotraj Evropskega gospodarskega prostora ("EEA"). Obdelovali jih bodo prostovoljci, ki so hkrati člani društva, in ki delajo z nami. Obdelovali jih bodo tudi zunanji sodelavci oz. zaposleni, od naših zunanjih sodelavcev, ki imajo z nami sklenjeno ustrezno pogodbo ali jih zavezuje poklicna skrivnost. To vključuje osebje, ki se med drugim ukvarja s pomočjo pri organizaciji dejavnostih in aktivnostih društva, kot so seminarji, izobraževanja, usposabljanja in ponudniki prodajanih izdelkov in zagotavljanjem drugih podpornih storitev društvu. S predložitvijo vaših osebnih podatkov se strinjate s tem prenosom, shranjevanjem ali obdelavo. Sprejeli bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo, da se vaši podatki obravnavajo varno in v skladu s splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov, veljavno zakonodajo in našimi internimi akti.

Prenos informacij prek interneta ni popolnoma varen. Čeprav bomo po svojih najboljših močeh zaščitili vaše osebne podatke, ne moremo zagotoviti varnosti vaših podatkov, posredovanih na našo spletno strano; vsak prenos je na lastno odgovornost. Ko bomo prejeli vaše podatke, pa bomo za preprečitev nepooblaščenega dostopa uporabili stroge postopke in varnostne funkcije.

5.      KAKO VARUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Uveljavljene imamo tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavljamo varstvo vaših podatkov. Prostovoljci, ki so hkrati tudi člani društva, in ki v okviru izvrševanja svojih del in nalog uporabljajo vaše osebne podatke, so jih zavezani skrbno varovati. K temu s sklenitvijo pogobe zavežemo tudi vse zunanje sodelavce.

6.      DELJENJE OSEBNIH PODATKOV PREKO SOCIALNIH OMREŽIJ

Na našem spletnem mestu so tudi integrirani gumbi za deljenje socialnih omrežij:

  • Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ZDA, ki ga upravlja XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemčija;
  • Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ZDA;
  • GooglePlus, del socialnega omrežja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA;
  • LinkedIn, 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, ZDA;
  • Pinterest, ki ga upravlja Cold Brew Labs Inc., 808 Brannan St. San Francisco, CA 94103-4904, ZDA ter
  • Tumblr, 770 Broadway, New York, NY 10003, ZDA, ki ga upravlja Verzion Communnications Inc., One Verizon Way, Basking Ridge, New Jersey 07920, ZDA.

Nadalje je integriran tudi gumb za deljenje za elektronsko pošto.

Gumbe za deljenje prepoznate s pomočjo posameznega logotipa; prilagojeni pa so skladno z načeli varstva osebnih podatkov.

Šele če in ko na naši spletnem mestu pritisnete na posamezni gumb za deljenje, se vzpostavi neposredna povezava med vašim brskalnikom in strežnikom upravitelja posameznega socialnega omrežja. Po navedbah upravljavcev navedenih socialnih omrežij se brez klika na posamezni gumb za deljenje ne pridobivajo nobeni osebni podatki iz socialnih omrežij. Tovrstni podatki, med drugim IP-naslov, se pridobijo in obdelajo samo pri prijavljenih članih. V kolikor ne želite uvrstitve obiska na naši spletni strani v vaš posamezni uporabniški račun socialnega omrežja, se odjavite iz uporabniškega računa posameznega socialnega omrežja.

Pri tem opozarjamo, da o vsebini posredovanih podatkov ter njihovi uporabi s strani socialnih omrežij, od njihovih upravljavcev nismo obveščeni. Nadaljnje informacije glede uporabe podatkov s strani socialnih omrežij najdete v izjavah o varstvu podatkov posameznih socialnih omrežij.

7.      VAŠE PRAVICE

Kadarkoli se lahko odjavite od prejemanja naših obvestil in informacij in zahtevate popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos podatkov ali dostop do osebnih podatkov na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Jamčimo vam tudi vso ostalo spoštovanje zasebnosti, kot jih odločajo veljavna zakonodaja in interni akti društva. Zoper našo odločitev o vaši zahtevi, ki vam jo bomo posredovali v enem mesecu od njenega prejema (na enak način, kot bomo prejeli vašo zahtevo, tj. z dopisom poslanim z običajno pošto ali po elektronski pošti), razen, če zakon ne določa drugače, je vedno mogoče vložiti pritožbo na nadzorni organ.

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo društvo nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje postopke in ukrepe (tudi tehnične in organizacijske) za zaščito pravic posameznika. Na način in pod pogoji veljavne zakonodaje se bo o tem obvestilo tudi nadzorni organ in posameznika.

8.      SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TE POLITIKE

Vse spremembe in dopolnitve te politike, bodo objavljene na tem spletnem mestu in, kadar bo to primerno, vam bodo poslane tudi po elektronski pošti.

9.      IMATE DODATNA VPRAŠANJA? 

Vprašanja, komentarji in zahteve v zvezi s tem pravilnikom o varstvu osebnih podatkov so dobrodošli. Naslovite jih lahko na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..