Joga-v-parku-Nm 3  Joga-v-parku-Nm 2

Letošnje lokacije, kjer je vadba joge v parku:

Novo mesto: Grad Grm, Skalickega 1, vsak četrtek od 18.30 do 19.30 v juliju in avgustu. V primeru slabega vremena bo vadba v prostorih društva na Prešernovem trgu 8.

Krško: V parku pri Valvazorjevi knjižnici, vsak četrtek od 19.00 do 20. ure v juliju in avgustu. V primeru slabega vremena bo vadba v prostorih društva, Cesta Krških žrtev 31.

Sevnica: Grad Sevnica, vsak torek  od 19.00 do 20.00 v juliju in avgustu. V primeru slabega vremena vadba odpade.

Brežice: Park pred Mladinskim centrom Brežice, vsako sredo  od 19.00 do 20.00 v juliju in avgustu. V primeru slabega vremena bo vadba v športni dvorani MC.

Črnomelj: Na zelenici za Kulturnim domom Črnomelj, vsak četrtek v avgustu od 19.00 do 20.00.

Metlika:  Na metliškem kopališču, vsak ponedeljek od 19.00 do 20.00 v avgustu.

 


 Joga-v-parku-2018 Novo-mesto brezicecrnomelj

Joga-v-parku-2018 Sevnica Joga-v-parku-2018 Krko