CENIK ZA VADEČE, KI SE ODLOČIJO ZA ČLANSTVO

 

Vadba dvakrat tedensko po 1,5 ure

  ČlanarinaVadninaSkupaj
Zaposleni 15,00 18,00  33,00
Dijaki, študenti, upokojenci, samohranilci, brezposelni 10,00 14,00 24,00
Drugi in nadaljni vadeči v družini 10,00 8,00 18,00

 

Vadba enkrat tedensko po 1,5 ure

  ČlanarinaVadninaSkupaj
Zaposleni 15,00 6,00  21,00
Dijaki, študenti, upokojenci, samohranilci, brezposelni 10,00 5,00 15,00
Drugi in nadaljni vadeči v družini 10,00 0,00 10,00

 

Vadba enkrat tedensko po 2 uri

  ČlanarinaVadninaSkupaj
Zaposleni 15,00 12,00  27,00
Dijaki, študenti, upokojenci, samohranilci, brezposelni 10,00 8,00 18,00
Drugi in nadaljni vadeči v družini 10,00 2,00 12,00

 

CENIK ZA VADEČE, KI SE NE ODLOČIJO ZA ČLANSTVO

 

Vadba dvakrat tedensko po 1,5 ure

  ČlanarinaVadninaSkupaj
Zaposleni - 38,00 38,00
Dijaki, študenti, upokojenci, samohranilci, brezposelni - 28,00 28,00
Drugi in nadaljni vadeči v družini - 21,00 21,00

 

Vadba enkrat tedensko po 1,5 ure

  ČlanarinaVadninaSkupaj
Zaposleni - 25,00 25,00
Dijaki, študenti, upokojenci, samohranilci, brezposelni - 19,00 19,00
Drugi in nadaljni vadeči v družini - 12,00 12,00

 

Vadba enkrat tedensko po 2 uri

  ČlanarinaVadninaSkupaj
Zaposleni - 31,00 31,00
Dijaki, študenti, upokojenci, samohranilci, brezposelni - 21,00 21,00
Drugi in nadaljni vadeči v družini - 15,00 15,00