Holy-Guruji-Blessing         

Blagoslovljene Biti, drage Bhakte,
 
Danes slavimo dan inkarnacije našega dragega Holy Guruji-ja, Njegove Svetosti Dharm Samrat Paramhans Sri Swami Madhavananda Puriji Maharaja, Nipal, Rajasthan. On je Svetloba življenja in s svojimi Bhajani ter Blagoslovi odzvanja v srcu vsakega izmed nas.
 
  Z blagoslovi,
 
  Vaš Vishwaguruji Maheshwaranand
 
 
We worship the day of​ ​embodiment of ​our beloved Holy Guruji, His Holiness Dharm Samrat ​Paramhans Sri Swami Madhavananda Puriji Maharaj,​ Nipal, Rajasthan. He is ​the Light of life and the ​Resonance in each and every heart with his Bhajans and Blessings.

​With Blessings​,

                                                                              Yours, Vishwaguruji Maheshwaranand​